Strona korzysta z plików cookies.

Dowiedz się więcej
Włącz tryb kontrastowy

Informacja o licencjach

Wszystkie materiały archiwalne zgromadzone na Platformie edukacyjnej Teatru Polskiego są chronione prawem autorskim. Prawa autorskie powstają wraz z chwilą stworzenia dzieła i wygasają po upływie 70 lat od śmierci jego twórcy. Zdjęcia, projekty kostiumów i scenografii, plakaty, afisze, nagrania audio i wideo oraz inne treści prezentowane na naszej Platformie edukacyjnej nie mogą być, w całości ani we fragmentach, publikowane, emitowane, przerabiane ani rozpowszechniane w żaden inny sposób bez wiedzy Teatru Polskiego i zgody poszczególnych Autorów. 

Jeśli chciałbyś pozyskać legalny dostęp do któregoś z plików, w celu użycia go w swoim projekcie (artykuł, książka, film, prezentacja multimedialna, produkt reklamowy itp.), uprzejmie prosimy o kontakt z Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie: licencje@wlabiryncieteatru.pl.

Jeśli właścicielem obiektu jest Teatr Wielki - Opera Narodowa, Muzeum Teatralne (informację o właścicielu zasobu znajdziesz w danych technicznych pod obiektem) prosimy o kontakt z Muzeum Teatralnym w Warszawie: mstaniszewska@teatrwielki.pl lub mchudzikowska@teatrwielki.pl

Wspierajmy wspólnie legalną kulturę!