Strona korzysta z plików cookies.

Dowiedz się więcej
Włącz tryb kontrastowy

Skorzystaj ze scenariuszy lekcji opracowanych przez naszych specjalistów w oparciu o podstawę programową i repertuar Teatru Polskiego. Scenariusze są funkcjonalnością dostępną dla zalogowanych nauczycieli.

Scenariusze lekcji 21

otwórz „Wiśniowy Sad” czyli co?

„Wiśniowy Sad” czyli co?

1 x 45 min.
13-16 lat

Scenariusz dotyczy lekcji o tym, jak interpretować tytułowy Wiśniowy Sad. Podczas lekcji przewidziana jest samodzielna praca uczniów, dyskusje i samodzielne wyciąganie wniosków.

Zobacz scenariusz
otwórz Konflikt pokoleń w „Tangu” Sławomira Mrożka.

Konflikt pokoleń w „Tangu” Sławomira Mrożka.

2 x 45 min.
16-19 lat

Podczas lekcji osoby uczące się pogłębią zrozumienie problematyki dramatu, a także dowiedzą się, na czym polega ukazany w nim konflikt pokoleń. Osoby uczące się będą pracować w parach, z tekstem, a także metodą dramy. Autorka scenariusza: Aneta Korycińska

Zobacz scenariusz
otwórz „Tango” jako teatr absurdu.

„Tango” jako teatr absurdu.

1 x 45 min.
16-19 lat

Podczas lekcji osoby uczące się będą poznawać teatr absurdu, kształtując przy tym umiejętność świadomego odbioru utworów literackich. Będą pracować z tekstem samodzielnie oraz w grupach. Autorka scenariusza: Aleksandra Korczak

Zobacz scenariusz
otwórz Ocena społeczeństwa polskiego w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego.

Ocena społeczeństwa polskiego w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego.

2 x 45 min.
16-19 lat

Podczas lekcji osoby uczące się zapoznają się z genezą utworu, scharakteryzują inteligentów i chłopów przedstawionych w dramacie. Osoby uczące się będą pracować w parach, z tekstem oraz metodą heurystyczną. Autor scenariusza: Arkadiusz Stawski

Zobacz scenariusz
otwórz „Wiśniowy sad” Czechowa jako opowieść o końcu starego świata.

„Wiśniowy sad” Czechowa jako opowieść o końcu starego świata.

1 x 45 min.
16-19 lat

Scenariusz lekcji pomaga w pogłębieniu zagadnienia konwencji literackiej. Osoby uczące się pogłębiają świadomość programu epoki literackiej, jak i zjawisk społecznych, zarysowanych przez Czechowa. Autorka scenariusza: Aneta Korycińska (Baba od polskiego)

Zobacz scenariusz
otwórz Co o człowieku mówią jednoaktówki Mrożka? - „Karol", „Na pełnym morzu", „Zabawa".

Co o człowieku mówią jednoaktówki Mrożka? - „Karol", „Na pełnym morzu", „Zabawa".

1 x 45 min.
16-19 lat

W tym scenariuszu osoby uczące się będą rozważać problematykę dzieła kultury i zastanawiać się nad jego związkami z problemami społecznymi, pracując w grupach oraz prowadząc dyskusje. Autorka scenariusza: Aneta Korycińska (Baba od polskiego)

Zobacz scenariusz
otwórz „Wesele" albo majaki senne. Analiza świata przedstawionego w inscenizacji dramatu Wyspiańskiego.

„Wesele" albo majaki senne. Analiza świata przedstawionego w inscenizacji dramatu Wyspiańskiego.

1 x 45 min.
16-19 lat

Scenariusz opisuje lekcję, rozwijającą umiejętność analizy porównawczej u osób uczących się. Lekcja pogłębia znajomość treści symbolicznych zawartych w dramacie „Wesele". Autorka scenariusza: Aleksandra Korczak

Zobacz scenariusz
otwórz „Dorośli są bardzo dziwni”. O dorosłości z Małym Księciem.

„Dorośli są bardzo dziwni”. O dorosłości z Małym Księciem.

2 x 45 min.
13-16 lat

Podczas lekcji uczniowie wyjaśnią metafory zawarte w opisie podróży Małego Księcia, narysują własną wersję rysunku zamkniętego węża boa. Będą dyskutować, pracować w parach oraz wysłuchają miniwykładu. Autor scenariusza: Wojciech Rutkiewicz

Zobacz scenariusz
otwórz „Lecz byłem za młody, by umieć ją kochać”. O tym, jak Mały Książę dojrzał do miłości.

„Lecz byłem za młody, by umieć ją kochać”. O tym, jak Mały Książę dojrzał do miłości.

1 x 45 min.
13-16 lat

Uczniowie na podstawie tekstu źródłowego określą wartości związane z miłością, a także wyjaśnią rolę odpowiedzialności w miłości. Będą pracować w grupach, wysłuchają krótkiego wykładu. Autor scenariusza: Wojciech Rutkiewicz

Zobacz scenariusz
otwórz Czy „Zemsta” śmieszy? Komizm i jego odmiany.

Czy „Zemsta” śmieszy? Komizm i jego odmiany.

1 x 45 min.
13-16 lat

Podczas lekcji osoby uczące się poznają znaczenie słowa komizm i dowiadują się jakie są rodzaje komizmu. Autorka scenariusza Aneta Korycińska (Baba od polskiego)

Zobacz scenariusz
otwórz XVII-wieczna historia zamknięta w storyboardzie.

XVII-wieczna historia zamknięta w storyboardzie.

2 x 45 min.
16-19 lat

Uczniowie stworzą własne storyboardy na podstawie spektaklu Don Juan. Podczas lekcji odbędzie się praca w grupach. Autorka: Adriana Sadowska

Zobacz scenariusz
otwórz Jak nie dać się zjeść? O sztuce perswazji i manipulacji na podstawie jednoaktówki Sławomira Mrożka “Na pełnym morzu”.

Jak nie dać się zjeść? O sztuce perswazji i manipulacji na podstawie jednoaktówki Sławomira Mrożka “Na pełnym morzu”.

1 x 45 min.
16-19 lat

Osoby uczące się poznają i nauczą się rozpoznawać argumenty pozamerytoryczne. Podczas lekcji osoby uczące się będą pracować w grupach. Autorka: Aneta Korycińska (Baba od polskiego)

Zobacz scenariusz
Stwórz własny scenariusz lekcji

Stwórz własny scenariusz lekcji

Dołącz do grona autorów i autorek! Przejdź do kreatora i stwórz autorski scenariusz, inspirując się materiałami dostępnymi na platformie.

Przejdź do kreatora scenariuszy
Zgłoś swój pomysł na scenariusz lekcji

Zgłoś swój pomysł na scenariusz lekcji

Masz pomysł na scenariusz lekcji? Prześlij go nam za pomocą formularza. Być może za jakiś czas zobaczysz scenariusz o zaproponowanym przez Ciebie zagadnieniu.

Przejdź do formularza